Allen die zich in Nederland bevinden , worden in gelijke gevallen gelijk behandeld

Volgens SP.a heeft dat zogenaamde ontradende signaal van de overheid weinig invloed op het aantal druggebruikers. Vergelijking van de cijfers over de mate van het druggebruik in verschillende landen toont aan dat het al dan niet bestaan van een streng repressief beleid geen invloed heeft op het aantal gebruikers. In de jaren 90 steeg het cannabisgebruik in alle Europese landen. Zowel in landen met een repressief beleid als in landen met een gedoogbeleid. Het zijn vooral sociaal-culturele trends en levensomstandigheden die de mate van druggebruik bepalen.

Het gebruik en de verkoop van alle drugs is en blijft voor minderjarigen verboden.

Ook voor meerderjarigen blijft alle verkoop en bezit van illegale drugs verboden. Ook de softdrug cannabis blijft een verboden drug. Alleen zal de politie geen proces-verbaal meer opstellen (en wordt er dus niet meer vervolgd) wanneer bij meerderjarigen een hoeveelheid cannabis voor eigen gebruik wordt aangetroffen. Een plantje telen voor eigen gebruik wordt niet meer vervolgd.

Alleen als er aanwijzingen zijn van problematisch gebruik, wanneer er openbare overlast is en wanneer er gebruikt wordt in aanwezigheid van minderjarigen, kan er nog wel een PV opgesteld worden.

Is SP.a tevreden met de huidige drugswet?

 De drugswet wou de onduidelijkheid en willekeur van vroeger wegwerken. Maar daar is de wet volgens voormalig voorzitter Steve Stevaert niet in geslaagd. "Ik begrijp die wet niet. Je mag geen drugs produceren, je mag ze ook niet verkopen, maar je mag ze wel roken. De ene minister zegt dat dit een versoepeling inhoudt, de andere zegt dat dit een verstrenging inhoudt. Ik versta dat niet."

De drugswetgeving moet helpen problemen op te lossen, en geen problemen maken waar er geen zijn. Maar dan moeten de wet en de richtlijnen aan de parketten en politie, die de wijzigingen in de drugswet uitvoeren, dat ook duidelijk maken en uitleggen. Dat gebeurt nu niet. Waardoor de wet onbegrijpbaar blijft. En dat is net het probleem.

Voor ons moet een goede drugswetgeving mensen die geen problemen hebben of maken niet meer bestraffen, maar de echte drugsproblemen effectiever voorkomen en aanpakken. Bij zaken die strafbaar blijven zullen politie en gerecht, in samenwerking met de hulpverlening, steeds moeten nagaan of , en hoe er het beste wordt opgetreden.

Geeft de overheid geen verkeerd signaal, waardoor meer mensen cannabis zullen gaan gebruiken?

Neen. Dat zogenaamde ontradende signaal van de overheid heeft weinig invloed op het aantal druggebruikers. Vergelijking van de cijfers over de mate van het druggebruik in verschillende landen toont aan dat het al dan niet bestaan van een streng repressief beleid geen invloed heeft op het aantal gebruikers. In de jaren 90 steeg het cannabisgebruik in alle Europese landen. Zowel in landen met een repressief beleid als in landen met een gedoogbeleid. Het zijn vooral sociaal-culturele trends en levensomstandigheden die de mate van druggebruik bepalen.

Het is niet het signaal van de overheid dat bepaalt of jongeren al dan niet drugs proberen. De wetgeving verandert niets aan de realiteit van het druggebruik, enkel aan de modaliteit. Zo zorgt een ongenuanceerd repressief beleid voor een grotere sociale uitsluiting en marginalisering van problematische gebruikers.

Een minder repressief beleid zorgt voor een grotere openheid en bespreekbaarheid van het druggebruik, iets wat preventiewerkers en hulpverleners ook vragen.

 Waarom cannabis niet gewoon legaliseren?

 Door cannabis in het strafrecht te houden, vermijdt de overheid dat het gebruik ervan als evident en alledaags wordt beschouwd. Maar door met betere argumenten dan "het mag niet" aan te komen draven wil de overheid wijzen op de mogelijke risico's en wil ze op een verstandige manier omgaan met het gebruik van drugs.

Het discriminatieverbod is geschonden wanneer voor een verschil in behandeling tussen twee of meerdere personen, situaties of gevallen geen redelijke verantwoording bestaat.

Bekijk het eens nuchter

In 2003 dronken de Belgen gemiddeld 96,2 liter bier, 23 liter wijn en 3,9 liter sterkedrank. Omgerekend betekent dit 733 glazen per persoon (World Drink Trends, 2005). Cattaert en Pacolet (2004) schatten dat Belgiƫ tussen de 378.843 en 568.265 probleemdrinkers telt.

 

Als alcohol toegelaten is, moeten alle andere minder gevaarlijke drugs ook toegelaten worden, anders is dit volgens de huidige wetten een zuivere vorm van discriminatie.