Allen die zich in Nederland bevinden , worden in gelijke gevallen gelijk behandeld

Met de neus op de feiten - cokelijnen op partytoiletten

“We willen cocaïnegebruikers niet alleen sensibiliseren over de risico’s, maar ook het gebruik van cocaïne bespreekbaar maken en mensen die coke gebruiken voldoende achtergrondinfo geven zodat ze hun gebruik met kennis van zaken kunnen afwegen”, aldus Jochen Schrooten, VAD-stafmedewerker.

Tegenwoordig wordt in Europa veel cocaïne gebruikt, zo meldt het EU-drugsagentschap (EWDD) vandaag in zijn Jaarverslag 2005 over de stand van de drugsproblematiek in Europa, dat in Brussel wordt gepresenteerd. Indicatoren voor de cocaïnehandel en -consumptie wijzen nu eenduidig op een toename van de invoer en het gebruik van de drug en er komen steeds meer aanwijzingen dat er gezondheidsproblemen optreden die verband houden met cocaïnegebruik.

Het EWDD schat dat ongeveer 9 miljoen Europeanen (3% van alle volwassenen) ooit cocaïne hebben gebruikt. Tussen 3 en 3,5 miljoen mensen (1% van alle volwassenen) hebben vermoedelijk het afgelopen jaar deze drug geprobeerd, terwijl ongeveer 1,5 miljoen mensen (0,5% van alle volwassenen) als actuele gebruikers kunnen worden beschouwd, aangezien zij cocaïne tijdens de laatste maand hebben gebruikt. Vooral jongvolwassenen (15–34 jaar) en in het bijzonder jonge mannen en mensen die in stedelijke gebieden wonen, gebruiken deze drug.

Het cocaïnegebruik verschilt aanzienlijk per land. De resultaten van de meeste landelijke enquêtes geven aan dat tussen 1% en 11,6% van de jonge Europeanen de drug ooit heeft geprobeerd en dat tussen 0,2% en 4,6% deze de afgelopen 12 maanden heeft gebruikt.bron

Het discriminatieverbod is geschonden wanneer voor een verschil in behandeling tussen twee of meerdere personen, situaties of gevallen geen redelijke verantwoording bestaat.

Bekijk het eens nuchter

In 2003 dronken de Belgen gemiddeld 96,2 liter bier, 23 liter wijn en 3,9 liter sterkedrank. Omgerekend betekent dit 733 glazen per persoon (World Drink Trends, 2005). Cattaert en Pacolet (2004) schatten dat België tussen de 378.843 en 568.265 probleemdrinkers telt.

 

Als alcohol toegelaten is, moeten alle andere minder gevaarlijke drugs ook toegelaten worden, anders is dit volgens de huidige wetten een zuivere vorm van discriminatie.