Allen die zich in Nederland bevinden , worden in gelijke gevallen gelijk behandeld

geestverdovend, gemakkelijk te misbruiken en nauw verwant met agressie, onvoorzichtigheid en wanhoop. Als iemand onder invloed van drugs betrokken is bij een geweldmisdrijf of een ongeval, dan is de gebruikte drug in de meeste gevallen alcohol. In Amerika is alcohol de oorzaak van 65 procent van alle moorden, 55 procent van alle verkrachtingen op school (dat zijn er 70.000 per jaar), 39 procent van alle verkeersdoden, 33 procent van alle zwaar gekwetsten, 33 procent van de verdrinkingen en andere dodelijke ongevallen. Alcohol is eveneens de oorzaak van een kwart van de zelfmoorden bij jongeren. Elk jaar sterven 150.000 Amerikanen aan chronische ziekten door alcohol en nog eens 3.000 aan een accidentele overdosis. (lees verder)

Drugs zijn niet nodig en niet gezond, maar niet alle drugs worden op een gelijke manier behandeld. Als Moslims geen alcohol willen verkopen in Antwerpen, dan vind iedereen dit een schande. Maar waarom? Moeten we Moslims niet toejuichen omdat ze consequent zijn en ALLE drugs verbieden? Zo hoort het ook te zijn, een ondubbelzinnig drugsbeleid.

Beeld je even in dat alle drugs vandaag verboden zouden zijn en de beslissing moet genomen worden om 1 drug toe te laten. Ik ben er zeker van dat dit niet alcohol zou zijn.

Alcohol is niet echt bevorderlijk voor de gezondheid en brengt een grote economische schade met zich mee met geschatte kosten van € 33 miljard voor criminaliteit, € 17 miljard voor gezondheidszorg en € 9 tot € 19 miljard door werkverzuim. (bron; alcohol in europa. pdf)

Uit een studie van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat alcoholmisbruik de grootste doodsoorzaak is in Europa bij jongeren tussen 15 en 29 jaar. Uit deze leeftijdsgroep stierven in Europa in 1999 56.000 jongeren aan de gevolgen van alcohol. De voornaamste oorzaken zijn verkeersongevallen, gevolgd door vergiftiging (acute intoxicatie), zelfmoord, geweld en moord. Bron

In de hele Gemeenschap is men bezorgd over de gezondheidseffecten en sociale gevolgen van alcoholgebruik. Europa heeft het hoogste percentage alcoholgebruikers, het hoogste alcoholverbruik per hoofd van de bevolking en ook een hoog niveau van aan alcohol gerelateerde schade.

Dit leidt tot een aanzienlijk aantal verkeersdoden in de EU en maatschappelijke effecten zoals geweld, vandalisme, misdaad, gezinsproblemen en sociale uitsluiting, en productiviteitsverlies op het werk.

12% van de mannen en 2% van de vrouwen in de EU blijkt als gevolg van alcohol voortijdig te overlijden of gehandicapt te raken. (pdf)

Er zijn naar schatting 500.000 probleemdrinkers in België, als onze maatschappij niet zonder alcohol kan, dan wil dit zeggen dat drugs geoorloofd zijn, en dan moet je even consequent zijn als de Moslims en alle drugs toelaten. Anders is er een ongelijkheid in behandeling waardoor niemand nog weet wat wel of niet mag.

Niet iedereen drinkt graag alcohol. Sommige mensen roken liever een jointje, andere nemen graag een XTC, en nog andere genieten liever van een LSD trip of paddenstoelen.

Ieder zijn drug, ieder zijn keuze, niet? Of heb ik het begrip vrijheid niet goed begrepen?

Vlaamse scholieren starten op dertiende met roken en drinken.

Vlaamse scholieren beginnen over het algemeen op hun dertiende met roken en drinken. Experimenteren met drugs doen ze pas vanaf veertien of vijftien jaar.

Uit het rapport blijkt ook dat alcohol in ons land de meest ingeburgerde drug is. Op 18-jarige leeftijd heeft 95 procent van de ondervraagde scholieren al alcohol gedronken en 67 procent van de bevolking drinkt wekelijks alcohol.

Het aantal geweldmisdrijven hangt direct samen met het niveau van alcoholconsumptie: als de consumptie in de maatschappij toeneemt, stijgt ook het aantal geweldmisdrijven. Het aantal slachtoffers van geweld binnen een bevolking daalt significant wanneer de alcoholconsumptie binnen die bevolking daalt (Klingeman, 2001a).

Alcohol speelt niet alleen een rol in daderschap, maar ook - en dat wordt vaak onderbelicht - in slachtofferschap. Verscheidene studies tonen aan dat zware drinkers een hoger risico lopen om slachtoffer te worden van geweldmisdrijven. Afhankelijk van het onderzoek en de plaats heeft 40 tot 65% van de personen die slachtoffer worden van geweld, gedronken. Geïntoxiceerde personen zijn een gemakkelijk doelwit voor dieven (Klingeman, 2001a).

Uit de registratie in huisartsenpeilpraktijken van personen met klachten, symptomen of tekens die wijzen op intentioneel (fysisch, psychisch of seksueel) geweld in 2002, bleek dat bij de 615 geregistreerde slachtoffers van intentioneel geweld in 23% van de gevallen bij de daders sprake is van chronisch alcoholgebruik, bij de slachtoffers gaat het om 7% (Van Casteren, 2004).

De statistiek van de politierechtbanken geeft het aantal veroordeelden voor onopzettelijke slagen en verwondingen die samengaan met alcoholintoxicatie of dronkenschap. Tussen 1999 en 2004 nam het totaal aantal veroordeelden voor deze misdrijven af van 2.563 naar 2.438. Er zijn in 2004 wel meer veroordeelden die ook nog eens vluchtmisdrijf pleegden. Op het totale aantal veroordeelden voor onopzettelijke slagen en verwondingen is het aandeel veroordeelden dat onder invloed was van alcohol met de jaren toegenomen. In 1999 was 13,2% van de veroordeelden voor onopzettelijke slagen en verwondingen geïntoxiceerd of dronken, in 2004 is dat opgelopen tot 19,1% van de veroordeelden. (Ministerie van Justitie, 2006)

Volgens WHO schattingen is alcoholisme in wereldwijd 2,3 miljoen gevallen de hoofdverantwoordelijke voor een voortijdige dood. Dat is vier procent van alle doodsoorzaken. In totaal consumeren wereldwijd twee miljard mensen alcohol. In Europa drinken bijna 87 miljoen mensen - dat is tien procent van de bevolking - regelmatig alcohol in hoeveelheden die voor de gezondheid gevaarlijk zijn. De alcoholconsumptie per inwoner en het aantal daaraan verbonden ziektes zijn volgens WHO schattingen in Europa zelfs tweemaal hoger dan het mondiaal gemiddelde. Alcohol is de derde belangrijkste risicofactor voor doodsoorzaken en arbeidsongeschiktheid. Bij de doodsoorzaken van mensen tussen de 15 en 29 jaar is alcohol de belangrijkste risicofactor.

De komende jaren zal het aantal mensen met lichamelijke ziekten en psychische stoornissen sterk stijgen. Tot deze conclusie komt gedragsneuroloog Arts van de kliniek De Gelderse Roos in Wolheze. Overmatig drankgebruik door jongeren heeft volgens hem rampzalige gevolgen voor de toekomst. De helft van de jongeren van vijftien jaar drinkt elke week alcohol. Op de leeftijd van 18 jaar is dit opgelopen tot 70%. Alcohol is bij mannen tussen 15 en 29 jaar verantwoordelijk voor een kwart van de overlijdens. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft aangetoond dat het alcoholverbruik stijgt bij jongeren die slechts vijf minuten reclame voor alcohol hadden gezien. Het soort drank dat de voorkeur geniet, verschilt volgens leeftijd. Bier, wijn en vooral de zoeter smakende breezers zijn populair.

Alcohol leren drinken als initiatieritueel.

Alcohol drinken ontstaat over het algemeen in familieverband. Op een feest mogen 10-jarigen al eens van een glaasje wijn proeven. Hoe ouder zij worden, hoe vanzelfsprekender het is dat zij, net zoals de volwassenen, enkele glazen alcohol meedrinken.

Een op de tien Belgen drinkt dagelijks alcohol, vooral wijn. Daarmee zit België in de kopgroep. Alleen Nederland telt nog meer dagelijkse drinkers. Een op de vijf Belgen drinkt zo goed als nooit alcohol. In Europa is dat gemiddeld een op de drie. De meeste geheelonthouders wonen in Zuid-Europa. Dat blijkt uit een onderzoek dat GfK Worldwide voerde in zeventien landen en bij 17.350 mensen in opdracht van de krant The Wall Street Journal Europe .  Verrassend komt Nederland naar voren als een land met een groot aantal alcoholdrinkers. Buiten Griekenland en Zweden is het aantal geheelonthouders nergens zo laag. Bovendien heeft Nederland ook het hoogste aantal dagelijkse drinkers en het hoogste aantal mensen dat meerdere keren per week alcohol drinkt. Ook België scoort hoog wat het aantal alcoholdrinkers en de frequentie van het alcoholverbruik betreft.  Rusland en Polen, die de reputatie van een groot alcoholverbruik hebben, komen niet in onze buurt. Het strenge alcoholbeleid in de VS werpt blijkbaar toch vruchten af, want 42 procent van de Amerikanen drinkt nooit alcohol en slechts 4 procent dagelijks. Lees verder

Volgens Jean-Luc Martinot, een van de vorsers, is de schade die de hersenen oplopen niet uitsluitend het gevolg van de hoeveelheden gedronken alcohol, maar ook van het feit dat sommige gebruikers op zeer jonge leeftijd begonnen te drinken. "Wij hebben sporen gevonden van een verstoring van de ontwikkeling van de hersenen die te maken had met vroegtijdig alcoholgebruik", aldus Martinot.

Hoewel het gebruik van alcohol in onze Westerse samenleving als heel gewoon ervaren wordt, heeft het een negatief effect op de gezondheid en het sociaal functioneren van de gebruikers, zelfs indien men slechts een matig gebruiker is. Natuurlijk nemen de gezondheidsproblemen toe naarmate het gebruik toeneemt en aanhoudt. De indicatoren die in dit hoofdstuk worden voorgesteld laten toe om het profiel van het alcoholgebruik in België af te lijnen.

Uit de resultaten blijkt dat 84% van de bevolking van 15 jaar en ouder aangeeft in de afgelopen 12 maanden een alcoholische drank te hebben gebruikt. 37% van de bevolking is geheelonthouder of gebruikt minder dan één keer per week alcohol. Dit betekent dus dat 63% van de bevolking iedere week alcohol gebruikt. Meer bepaald drinkt 30% van de bevolking enkel alcohol tijdens het weekend (vrijdag inbegrepen) en gebruikt 30% ook alcohol tijdens de week. Eén persoon op tien gebruikt dagelijks alcohol.

Personen die dagelijks alcohol gebruiken drinken gemiddeld 11 glazen per week. 7% van de bevolking kan bestempeld worden als “zware drinker”. Dit betekent dat ze minstens 22 glazen alcohol drinken per week, wat overeenkomt met meer dan drie glazen per dag. Het gemiddeld gebruik per dag ligt hoger tijdens het weekend (3,5 glazen) dan tijdens de week (2,7 glazen).

Overmatig alcoholgebruik, gedefinieerd als het gebruik van 6 glazen alcohol op één en dezelfde dag in de afgelopen 6 maanden, komt voor bij een derde van de bevolking (32%). Meer dan de helft van deze personen, d.i. 18% van de totale bevolking, rapporteert minstens één keer per maand overmatig alcoholgebruik en bij 10% is dit elke week.

Volgens de gegevens verzameld aan de hand van de CAGE-test blijkt 8% van de gebruikers een probleem te hebben omwille van hun alcoholgebruik. Op alle niveaus zijn het vooral de mannen die meer alcohol gebruiken. Zo zijn er meer mannen die drinken dan vrouwen (89% tegenover 80%), drinker mannen vaker, is het aantal wekelijkse drinkers hoger bij mannen (72% tegenover 54%), net zoals het aantal dagelijkse drinkers (13% tegenover 6%), drinken ze ook meer (13 glazen tegenover 7) en rapporteren ze vaker overmatig alcoholgebruik (46% tegenover 18%). Tenslotte hebben ze ook meer problemen als gevolg van hun alcoholgebruik (10% tegenover 5%).

Download het rapport (externe link, PDF - 1,37 MB)

De invloed van alcohol op de gezondheid moet worden beoordeeld in de context van een grote variëteit aan gevolgen, zoals de 17.000 verkeersslachtoffers per jaar (1 op de 3 doden in het verkeer wordt veroorzaakt door alcohol), 27.000 incidentele dodelijke ongevallen, 2.000 moorden (4 op de 10 gevallen van moord en doodslag), 10.000 zelfmoorden (1 op de 6 van alle gevallen van zelfmoord), 45.000 doden door levercirrose, 50.000 doden door kanker, waarvan 11.000 vrouwelijke doden door borstkanker, 17.000 doden door neuronpsychiatrische aandoeningen en 200.000 gevallen van depressie. (pdf)

Gemeenteraadslid Annick De Ridder (Open VLD) wil weten welke maatregelen de burgemeester wil nemen tegen radicale moslims, die uitbaters van eethuisjes op de Turnhoutsebaan in Borgerhout onder druk zouden zetten om niet langer alcohol te schenken. De uitbaters ontkennen dat het schrappen van alcohol op hun kaart onder druk is gebeurd.

Op de Turnhoutsebaan blijven de allochtone uitbaters voorzichtig. Niemand wil bevestigen dat ze onder druk van radicale moslims gestopt zijn met alcohol schenken. "Ik heb nooit alcohol geschonken, omdat zeventig procent van mijn klanten moslim is en dat niet zou pikken", zegt een uitbater die anoniem wil blijven. "Ik ben er wel van overtuigd dat ik problemen zou krijgen als ik het zou doen. Alcohol schenken, is volgens de islam nu eenmaal haram."

Het discriminatieverbod is geschonden wanneer voor een verschil in behandeling tussen twee of meerdere personen, situaties of gevallen geen redelijke verantwoording bestaat.

Bekijk het eens nuchter

In 2003 dronken de Belgen gemiddeld 96,2 liter bier, 23 liter wijn en 3,9 liter sterkedrank. Omgerekend betekent dit 733 glazen per persoon (World Drink Trends, 2005). Cattaert en Pacolet (2004) schatten dat België tussen de 378.843 en 568.265 probleemdrinkers telt.

 

Als alcohol toegelaten is, moeten alle andere minder gevaarlijke drugs ook toegelaten worden, anders is dit volgens de huidige wetten een zuivere vorm van discriminatie.