Allen die zich in Nederland bevinden , worden in gelijke gevallen gelijk behandeld

Gezondheidsenquête, België 2004

Cannabisgebruik komt in België hoofdzakelijk voor in de jongste leeftijdscategorieën. Eén op vier van de Belgen tussen de 25 tot 34 jaar heeft minstens eenmaal een cannabisproduct (hasjiesj of marihuana) geconsumeerd. Voor de volledige bevolking tussen 15 en 64 jaar bedraagt dit percentage 13%.

Waar 13% van de bevolking tussen de 15 en 64 jaar ooit cannabis gebruikte (= experimenteel gebruik), consumeerde 5% cannabis in de laatste 12 maanden (= recent gebruik), en 3% in de laatste 30 dagen (= actueel gebruik). Van deze 3 procent van de bevolking gebruikte 30% op 20 of meer van deze 30 dagen cannabis (= intensief gebruik). Voor deze verschillende consumptie-indicatoren geldt dat een hoger percentage van de mannelijke bevolking cannabisgebruik rapporteert dan bij de vrouwen. Waar 4,4% van de mannen tussen 15 en 64 jaar actueel cannabisgebruik rapporteert, bedraagt dit percentage slechts 1,7% bij de vrouwen.

Het gebruik van cannabis ligt significant hoger in het Brussels Gewest (22% experimentele gebruikers, 9% recente gebruikers en 5,4% actuele gebruikers). Uit de verschillende indicatoren komt ook naar voor dat het cannabisgebruik significant hoger ligt in stedelijke gemeenten. Zo gebruikte in stedelijke gemeenten 6% van de bevolking tussen 15 en 64 jaar cannabis in de 30 dagen die aan het interview voorafgingen. In halfstedelijke en landelijke gemeenten bedroeg dit percentage respectievelijk 2,1% en 1,5%.

De frequentie van cannabisgebruik (zowel experimenteel, recent als frequent) hangt samen het opleidingsniveau. Hoe hoger het opleidingsniveau van een bevolkingsgroep, hoe hoger het percentage van deze groep dat cannabis gebruikt of gebruikte. Personen met een hoger opleidingsniveau gebruikten cannabis wel voor het eerst op een oudere leeftijd dan personen met een lager opleidingsniveau. Deze verschillen zijn niet altijd significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

Tussen 2001 en 2004 namen zowel het percentage van de bevolking dat ooit met cannabis experimenteerde (van 11% naar 13%) als het percentage actuele gebruikers toe (van 2,7% naar 3%). De evolutie van deze laatste indicator is, na correctie voor leeftijd en geslacht, niet significant.

Download het rapport (externe link, PDF - 1,02 MB)

Waregem, 8 december 2008 - Vanwege het grote succes medicinale cannabis in Nederland, werd door een aantal andere landen interesse getoond. Ook in Duitsland is een groeiend aantal artsen geïnteresseerd in het voorschrijven van medicinale cannabis. Recent is in Duitsland op politiek niveau besloten in bijzondere gevallen medicinale cannabis beschikbaar te stellen voor patiënten.

Dat antwoordde Filip De Man van het Vlaams Belang op een vraag van de vzw Trekt Uw Plant. De vzw ijvert voor een definitieve regeling voor de cannabisteelt voor eigen gebruik en vroeg naar de standpunten van alle kandidaat-volksvertegenwoordigers.

Jan Mortelmans (Vlaams Belang) antwoordde dat zijn partij het gedoogbeleid voor drugs wil intrekken. Het Belang ijvert voor een verplichte ontwenning van verslaafden en een keiharde aanpak van de drugsproductie -en handel.

Taakstraf voor wietrokende oma

Een 68-jarige Britse oma heeft een taakstraf van 250 uur gekregen omdat ze voor eigen gebruik als pijnstiller wiet verbouwde. Patricia Tabram teelde de cannabis in een inloopkast in haar woning, meldde de Britse omroep BBC woensdag.

De vrouw uit Humshaugh (Northumberland) verklaarde dat ze de wiet rookte tegen haar depressie. De vrouw kreeg het moeilijk na de dood van haar zoon en door pijn na twee auto-ongelukken. Met een beetje cannabis in een kop hete drank heeft de grootmoeder naar eigen zeggen vijf uur geen last van pijn.

Het discriminatieverbod is geschonden wanneer voor een verschil in behandeling tussen twee of meerdere personen, situaties of gevallen geen redelijke verantwoording bestaat.

Bekijk het eens nuchter

In 2003 dronken de Belgen gemiddeld 96,2 liter bier, 23 liter wijn en 3,9 liter sterkedrank. Omgerekend betekent dit 733 glazen per persoon (World Drink Trends, 2005). Cattaert en Pacolet (2004) schatten dat België tussen de 378.843 en 568.265 probleemdrinkers telt.

 

Als alcohol toegelaten is, moeten alle andere minder gevaarlijke drugs ook toegelaten worden, anders is dit volgens de huidige wetten een zuivere vorm van discriminatie.