Allen die zich in Nederland bevinden , worden in gelijke gevallen gelijk behandeld

Spirit

“Voor Spirit behoren de grote en kleine ethische vraagstukken in het politiek debat tot de privé-sfeer. Toch moet steeds de afweging gemaakt worden met het algemeen belang en de bescherming van de gemeenschap. Dit spanningsveld willen wij toepassen op nieuwe ethische thema's zoals de genetisch gemanipuleerde organismen (GGO's), het klonen van mensen en de legale en illegale drugs. De politiek mag de evolutie in een samenleving niet tegenhouden doch moet ze inbedden vanuit een vooruitstrevende visie. De benadering is in tegenstelling tot de andere partijen niet-ideologisch doch pragmatisch: de besluitvorming vindt plaats na onbevooroordeelde afweging van alle ter zake doende feiten en vooruitzichten.”

Het discriminatieverbod is geschonden wanneer voor een verschil in behandeling tussen twee of meerdere personen, situaties of gevallen geen redelijke verantwoording bestaat.

Bekijk het eens nuchter

In 2003 dronken de Belgen gemiddeld 96,2 liter bier, 23 liter wijn en 3,9 liter sterkedrank. Omgerekend betekent dit 733 glazen per persoon (World Drink Trends, 2005). Cattaert en Pacolet (2004) schatten dat België tussen de 378.843 en 568.265 probleemdrinkers telt.

 

Als alcohol toegelaten is, moeten alle andere minder gevaarlijke drugs ook toegelaten worden, anders is dit volgens de huidige wetten een zuivere vorm van discriminatie.